Công Ty TNHH Hightland Dano | Phân bón ông thần nông
chế phẩm sinh học - ứng dụng cho nền nông nghiệp sạch,bền vững

Tất cả sản phẩm

Hidano - Xanh lá Bật chồi
Chế phẩm sinh học đặc trị bệnh đạo ôn
Chế phẩm sinh học phân hủy gốc rạ
Men ủ sinh học - men ủ trichoderma
Chế phẩm sinh học xử lý nước nuôi trồng thủy sản
Phân bón vô cơ NPK(25-25-5)
Phân bón vô cơ NPK(16-16-8+TE)
Phân bón vô cơ NPK(20-20-15)
Phân bón vô cơ D.A.P
Phân bón hữu cơ vi sinh Hidano
Đất dinh dưỡng Hidano
HIDANO Cải tạo đất
HIDANO dinh dưỡng cây trồng
HIDANO – HAPPY ra hoa đều chống rụng trái non
HIDANO – MT3C xử lý môi trường chuồng trại trong chăn nuôi
SMILE chín chậm,bảo quản sau thu hoach
HIDANO – MT3A xử lý nước cho ngành Thủy sản
HIDANO – TOP đặc trị tuyến trùng
HIDANO – SUPPER đặc trị thán thư
HIDANO – BEST đặc trị sâu rầy
HIDANO xua đuổi côn trùng

0966 772 179